Tvistlösning i Finland

Angående tvistlösning erbjuder Advokatbyrå MK-Law Ab bland anna följande tjänster:

 

  • förberedning av stämingsansökningan och förberedning av svaromål
  • indrivning av fordran
  • representation i domstols- eller skiljemannaförfarande och
  • förberedning av besvär.

 

Förfrågor och tilläggsinformation:

 

mklaw-webres--1

MARCUS KEVIN

Advokat, delägare

Tel. +358407416808
E-post: marcus.kevin@staging.mklaw.fi

mklaw-webres--2

JAN LÅNGSTEDT

Advokat, delägare

Tel: +358400538022
E-post: jan.langstedt@staging.mklaw.fi