Jurister

JAN LÅNGSTEDT

Advokat, delägare

Jan sköter huvudsakligen bolags- och avtalsrättsliga ärenden samt rådger i frågor gällande reklam- och marknadsföringsjuridik. Utöver finsk juridik har Jan jobbat flera år med juridik i Ryssland, och känner till rysk bolags-, avtals-, skatte- och immaterialrätt utmärkt. Han rådger kontinuerligt utländska bolag i affärsjuridiska frågor som gäller Ryssland.

Språk: finska, svenska, engelska, ryska

Tel: +358 40 053 8022
E-post: jan.langstedt@mklaw.fi

MARCUS KEVIN

Advokat, delägare

Marcus är MK-Laws grundare. Marcus är specialiserad på bolagsrätt, speciellt företagsköp och företagsarrangemang, avtalsrätt samt immaterialrätt. Han sköter även tvistlösning.

Språk: svenska, finska, engelska

Tel: +358 40 741 6808
E-post: marcus.kevin@mklaw.fi

NIKLAS LINDSTROM

advokat, DELÄGARE

Niklas är specialiserad på tvistlösning och konflikthantering. Han agerar regelbundet som ombud för både finländska och utländska bolag och privatpersoner i olika rättegångar och skiljeförfaranden. Niklas rådger även i frågor gällande avtalsrätt och bolagsrätt samt insolvensrätt, såsom konkurs, företagssanering och återvinning.

Språk: svenska, finska, engelska

Tel: +358 40 700 5733
E-post: niklas.lindstrom@mklaw.fi

ANNA KASS

Counsel

Anna är specialiserad på företagsköp och -arrangemang samt bolags- och arbetsrätt. Hon har mer än 10 års erfarenhet av att bistå bolag i alla skeden deras utveckling, från bolagsregistrering till exit. Hon har även erfarenhet av tvistlösning. Vidare har Anna hållit kurser och föredrag inom sina specialområden och konkurrensrätt.

Språk: finska, svenska, engelska, danska
Tel: +358 40 753 3113
E-post: anna.kass@mklaw.fi

KAROLIINA KAIHLANEN

Advokat, Senior Associate

Karoliina biträder byråns klienter i bolags-, avtals-, byggnads- och arbetsrättsliga ärenden. Hon biträder också privatpersoner i familje- och kvarlåtenskapsrättsliga ärenden. Tidigare har Karoliina jobbat på advokatbyrå med specialinriktning på byggnadsjuridik.

 

Språk: finska, engelska

Tel: +358 40 708 4621
E-post: karoliina.kaihlanen@mklaw.fi

PAVEL MEDVEDEV

Jurist

Pavel biträder byråns klienter i ärenden som berör rysk juridik och rysslandshandel. Han har fokus på rysk bolagsrätt och corporate governance samt tvistlösning. Han biträder byråns klienter kontinuerligt vid ryska domstolar och skattemyndigheter och sköter om compliance-relaterade uppdrag och registreringar. Tidigare har Pavel jobbat som jurist på ryska företag samt på den offentliga sektorn.

Språk: ryska, engelska, finska
Tel: +358 50 464 4642
E-post: pavel.medvedev@mklaw.fi

MARIKA KALLIOTIE

Jurist

Marika biträder advokaten för vårt företag i olika utredningar och utarbetar juridiska handlingar och inlagor. Marika har en magisterexamen i juridik från Uppsala universitet, så hon är också bekant med det svenska rättssystemet.

Språk: engleska, svenska, finska
Tel: +358 50 556 7729
E-post: marika.kalliotie@mklaw.fi