Markanvändning och byggande

Inom markanvändning och byggnande sköter Advokatbyrå MK-Law Ab bland annat följande:

  • tillståndsärenden och besvärsprocesser gällande markanvändning och byggande
  • planering, genomförande och besvärsprocesser gällande planer
  • fastighetsköp, även bevittnande av köp
  • utveckling av fastigheter, styckning, klyvning och andra fastighetsförrättningar
  • rådgivning i vägärenden
  • upprättande av besittningsrättsavtal och
  • miljötillståndsärenden.

 

Förfrågor och tilläggsinformation:

 

mklaw-webres--1

MARCUS KEVIN

Advokat, delägare

Tel. +358407416808
E-post: marcus.kevin@staging.mklaw.fi

mklaw-webres--2

JAN LÅNGSTEDT

Advokat, delägare

Tel: +358400538022
E-post: jan.langstedt@staging.mklaw.fi