Offentlig upphandling i Finland

Vi på Advokatbyrå MK-Law Ab står gärna till er tjänst och kan till exempel hjälpa:

 

  • anskaffningsenheter med uppgörande och granskande av anbudsförfrågningar och upphandlingsannonser, upphandlingskontrakt, modellavtal samt övriga upphandlingsdokument
  • företag som vill ge anbud i offentliga upphandlingar
  • anskaffningsenheter med granskande av anbud och fattande av anskaffningsbeslut
  • med avtalsförhandlingar
  • med ändringssökande i anskaffningsbeslut (marknadsdomstolsbesvär och upphandlingsrättelse)
  • med övriga upphandlingsrättsliga ärenden

 

Förfrågor och tilläggsinformation:

 

mklaw-webres--1

MARCUS KEVIN

Advokat, delägare

Tel. +358407416808
E-post: marcus.kevin@staging.mklaw.fi

mklaw-webres--2

JAN LÅNGSTEDT

Advokat, delägare

Tel: +358400538022
E-post: jan.langstedt@staging.mklaw.fi