Marknadsförings- och konsumentskyddsrätt i Finland

Inom marknadsföringsjuridik erbjuder Advokatbyrå MK-Law Ab bland annat följande tjänster:

  • Genomgång av reklamer och marknadsföringskampanjer för att försäkra att marknadsföringen utförs i enlighet med marknadsförings- och konsumentskyddslagstiftningen
  • Genomgång av villkor för specialerbjuden och rabatter samt marknadsföringslotterier och -spel
  • Biträde vid ansökan av marknadsföringslov och inlämnande av anmälningar gällande marknadsföring av vissa produkter och
  • Rådgivning i frågor gällande behandling och skydd av personuppgifter vid marknadsföring.

 

Förfrågor och tilläggsinformation:

 

mklaw-webres--1

MARCUS KEVIN

Advokat, delägare

Tel. +358407416808
E-post: marcus.kevin@staging.mklaw.fi

mklaw-webres--2

JAN LÅNGSTEDT

Advokat, delägare

Tel: +358400538022
E-post: jan.langstedt@staging.mklaw.fi