Lakimiehet

JAN LÅNGSTEDT

Asianajaja, osakas

Jan tuli MK-Law:n osakkaaksi 2011. Hän avustaa toimiston asiakkaita etenkin kansainvälisissä sopimusoikeudellisissa asioissa ja riidoissa. Tämän lisäksi Jan avustaa päämiehiämme julkisissa hankinnoissa ja kuluttaja- sekä markkinointijuridiikkaan liittyvissä asioissa.

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti, venäjä

Puh: 040 0538 022
S-posti: jan.langstedt@mklaw.fi

MARCUS KEVIN

Asianajaja, osakas

Marcus on Asianajotoimisto MK-Law:n perustaja. Hän on erikoistunut yhtiöoikeuteen, erityisesti yrityskauppoihin ja yritysjärjestelyihin, sopimusoikeuteen sekä immateriaalioikeuteen. Marcus hoitaa myös riidanratkaisua.

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

Puh: 040 741 6808
S-posti: marcus.kevin@mklaw.fi

Niklas Lindström

Asianajaja, osakas

Niklas on erikoistunut riidanratkaisuun ja konfliktien hallintaan. Hän edustaa säännöllisesti sekä suomalaisia että ulkomaalaisia asiakkaita erilaisissa oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä. Niklas neuvoo lisäksi asiakkaita sopimusoikeudellisissa ja yhtiöoikeudellisissa asioissa sekä insolvenssioikeudellisissa asioissa kuten konkursseissa, yrityssaneerauksissa ja takaisinsaanneissa.

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

Puh: 040 700 5733
S-posti: niklas.lindstrom@mklaw.fi

ANNA KASS

Counsel

Annalla on yli 10 vuoden laaja-alainen kokemus yrityskauppojen ja -järjestelyiden parissa työskentelystä sekä asiakkaiden neuvonantajana toimimisesta sekä työoikeudellisista ja yhtiöoikeudellisista kysymyksistä. Hän avustaa eri aloilla toimivia yhtiöitä koko niiden elämänkaarensa aikana; yhtiöiden perustamisesta omistajien tai yhtiön exitiin. Lisäksi Anna on pitänyt luentoja ja koulutuksia.

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti, tanska
Puh: 040 753 3113
S-posti: anna.kass@mklaw.fi

KAROLIINA KAIHLANEN

Asianajaja, Senior Associate

Karoliina avustaa asiakkaitamme erityisesti työ-, sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa asioissa. Ennen liittymistään toimistomme riveihin Karoliina on hankkinut kokemusta työskentelemällä erityisesti rakennusjuridiikkaan erikoistuneessa helsinkiläisessä asianajotoimistoissa.

Kielitaito: suomi, englanti

Puh: 040 708 4621
S-posti: karoliina.kaihlanen@mklaw.fi

PAVEL MEDVEDEV

Lakimies

Pavel avustaa Venäjän kauppaan liittyvissä lakiasioissa keskittyen yhtiöoikeuteen ja corporate governance-asioihin sekä riidanratkaisuun. Pavel hoitaa erinäisiä yhtiöoikeudellisia rekisteröintejä ja edustaa toimistomme päämiehiä tuomioistuimissa sekä veroviranomaisissa säännöllisesti. Yliopistolla hän erikoistui aikoinaan työoikeuteen ja neuvoo siten toimistomme asiakkaita muun muassa irtisanomistilanteissa ja työsopimuksien solmimisessa. Aikaisemmin Pavel on työskennellyt juristina venäläisissä yhtiöissä ja lakimiehenä julkisella sektorilla.

Kielitaito: englanti, venäjä, suomi
Puh: 050 464 4642
S-posti: pavel.medvedev@mklaw.fi

MARIKA KALLIOTIE

Lakimies

Marika avustaa toimistomme asianajajia erinäisissä selvitystöissä ja oikeudellisten asiakirjojen ja kirjelmien laatimisessa. Marika on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Uppsalan yliopistosta, joten hän tuntee myös Ruotsin oikeusjärjestelmän.

Kielitaito: englanti, ruotsi, suomi
Puh: 050 556 7729
S-posti: marika.kalliotie@mklaw.fi