Anna Kass ny Counsel hos MK-Law

Anna Kass ny Counsel hos MK-Law

Anna Kass har börjat som counsel hos Advokatbyrå MK-Law 16.11.2020.

Med över 10 års erfarenhet från byråer såsom Fondia, PricewaterhouseCoopers and Widman & Hannes Snellman, ökar Anna ytterligare vårt kunnande framförallt inom arbetsrätt och företagsarrangemang.

Under de senaste sex åren har Anna bott i Danmark och föreläst inom konkurrensrätt på Köpenhamns universitet samtidigt som hon jobbat på sin doktorsavhandling. Anna har auskulterat och har även en magistersexamen i ekonomi. Med sitt naturliga intresse och förståelse för kundens verksamhet var Anna ett naturligt val och tillskott till vårt team.

Juridiken betjänar kundens business

Att förstå kundens affärsverksamhet har från början varit en del av vår byrås DNA. Vi uppskattas ofta för vår förmåga att hålla businessen i centrum med juridik som en stödfunktion för att utveckla verksamheten eller lösa problem som dyker upp.

Enkelt, men inte alltid uppenbart i vårt yrke. Stundvis får vi från kunder höra om jurister som till perfektion fokuserar på juridiken på bekostnad av kundens verkliga intresse. Genom att lyssna på kunden och förstå mekanismerna i deras verksamhet, är vårt jobb att hitta de rätta verktygen och den rätta nivån på arbetet. Juridisk hållbart givetvis, men utformat för att svara på kundens verkliga behov.

Jag har en passion för problemlösning, vilket är orsaken till att jag började jobba med affärsjuridik. Yrket handlar i första hand om kommunikation. Man måste kunna tala kundens språk, fråga de rätta frågorna och lyssna. Eftersom företagskunder förstår siffror, måste en advokat ofta kunna översätta de juridiska aspekterna i ett ärende till euron i kundens verksamhet. Juridik handlar egentligen om människor och också i affärsjuridik står personerna i centrum. Jag ser väldigt mycket fram emot att knyta nya kontakter, säger Anna i väntan på att inleda sitt arbete hos MK-Law.

Välkommen till vårt team, Anna!