GDPR: EU:n tietoturva-asetus astuu voimaan pian

GDPR: EU:n tietoturva-asetus astuu voimaan pian

EU:n uuden tietoturva-asetuksen on tarkoitus selkeyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä sääntöjä EU:n jäsenmaissa.

Samalla se myös tiukentaa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä sääntöjä ja mahdollistaa tuntuvien rangaistusmaksujen määräämisen tietoturva-asetusta rikkoville yrityksille.

Yrityksien tulisi viimeistään nyt ryhtyä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että organisaation tietoturva on 25.5.2018 voimaan astuvan tietoturva-asetuksen mukainen. Tämä koskee erityisesti yrityksiä, joiden liiketoimintaan liittyy kuluttajamyyntiä.

Organisaation prosessien tarkistaminen ja mahdollinen korjaaminen sekä tarvittavan tietoturvadokumentaation laatiminen on aikaa vievä prosessi.

Olemme viime vuoden aikana avustaneet useita yrityksiä tietoturvariskianalyysin suorittamisessa ja tietoturvakäytäntöjen ja sisäisten sääntöjen ja ohjeiden laatimisessa.

Ota yhteyttä mikäli tarvitset neuvoa yrityksesi tietoturvan järjestämisessä tietoturva-asetuksen mukaiseksi tai tietoturvadokumentaation laatimisessa.

mklaw-webres--1

MARCUS
KEVIN

Asianajaja, osakas

Puh. 040-741 6808
S-posti: marcus.kevin@staging.mklaw.fi

mklaw-webres--2

JAN
LÅNGSTEDT

Asianajaja, osakas

puh. 0400-538 022
S-posti: jan.langstedt@staging.mklaw.fi