Yleinen

Asianajotoimisto MK-Law Oy avustaa suomalaisia yrityksiä tytäryhtiön tai muun yrityksen perustamisessa Venäjälle. YhtiömuotoYleisimmät länsimaalaisten yhtiöiden Venäjällä käyttämät yhtiömuodot ovat rajavastuuyhtiö ja osakeyhtiö. Näistä rajavastuuyhtiö on suositumpi, johtuen lähinnä siitä, että sen administratiivinen hallinnointi on kevyempää. Rekisteröinti Lain mukaan viranomaisten tulee suorittaa...

Asianajotoimisto MK-Law Oy on laatinut World Trade Pressille artikkelin Venäjän markkinointi- ja mainoslainsäädännöstä. Artikkelissa käsitellään kattavasti Venäjän lainsäädännön asettamia yleisiä vaatimuksia mainostamiselle ja markkinoinnille, eräiden tuotteiden mainostamiseen liittyviä erityisvaatimuksia, digitaali- ja muuta sähköistä markkinointia koskevia sääntöjä, sekä henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. Artikkelin voi lukea tästä. Asianajotoimisto...

Lähes kaikkiin työsuhteisiin Suomessa sovelletaan työsopimuslakia, jota usein kutsutaan työelämän peruslaiksi. Työsopimuslaki sisältää paljon pakottavia säännöksiä, mikä käytännössä tarkoittaa, että työsopimuksessa oleva ehto, joka on ristiriidassa työsopimuslain pakottavan säännöksen kanssa, on mitätön. Tämän lisäksi on olemassa työehtosopimuksia, joissa sovitaan sitovasti alakohtaisista työehdoista kuten palkoista, työajoista,...

Vakuutuksenottaja (tai vakuutettu) ei aina ole tyytyväinen vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. Tämä on ymmärrettävää varsinkin jos vakuutusyhtiö ei suostu korvaamaan tiettyä vahinkoa, korvaussummaa pidetään selvästi liian alhaisena, päätös perustuu puutteelliseen tai virheelliseen selvitykseen tai vakuutuspäätös ei sisällä riittäviä perusteluita. Ensisijaisesti kannattaa yrittää keskustella vakuutusyhtiön edustajan kanssa, joka mahdollisesti...

Jokaiselle uudelle (tai kanta-) asiakkaalle, joka solmii vuoden 2013 tammikuun tai helmikuun aikana In-House-lakipalvelusopimuksen vuodeksi 2013, tarjotaan In-House-lakipalvelu kuukausihintaan 700 € (+ALV), sisältäen viisi tuntia juridista konsultaatiota tai työtä per kuukausi (tuntihinta näin ollen 140 €). Lisätietoa In-House-palvelusta löytyy näiden sivujen In-House-osiosta, jonka löydätte sivun...

World Trade Press on julkaissut Jan Långstedtin ja Caspar Fribergin kirjoittaman Suomen mainonta- ja markkinointilainsäädäntöä koskevan artikkelin AtoZ World Business-osiossaan. Artikkelissa käsitellään suomalaista markkinointilainsäädäntöä ja sen asettamia vaatimuksia mainostamiselle ja markkinoinnille, kuten esimerkiksi tiettyjen tuotteiden ja palveluiden markkinointiin liittyviä erityissäännöksiä sekä markkinointimetodiikalle asetettuja vaatimuksia, joista...

MK-Law osallistui 27-28 marraskuuta järjestettyyn Rubicon Forum-tapahtumaan Kotkassa. Rubicon Forum keräsi yhteen venäläisiä sijoittajia ja yrityksiä sekä suomalasia asiantuntijoita ja tukiorganisaatioita vaihtamaan kokemuksia, antamaan neuvoja, keskustelemaan liikeideoista ja verkostoitumaan. Rubicon on voittoa tavoittelevamaton palvelukeskus, joka tukee venäläisiä sijoittajia ja yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä Suomessa. MK-Law on...

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste tarjoaa velkojille mahdollisuuden hakea saataviensa täytäntöönpanoa Euroopan unionin sisällä (lukuun ottamatta Tanskaa) helpotetun menettelyn kautta. Käytännössä eurooppalainen täytäntöönpanoperuste on todistus, jonka nojalla riitauttamattomia vaatimuksia koskevien tuomioiden, tuomioistuimissa tehtyjen sovintojen ja virallisten asiakirjojen automaattinen tunnustaminen ja täytäntöönpano toisessa jäsenvaltiossa on mahdollista ilman välivaiheen menettelyä....

Sosiaalisen median suosion kasvaessa myös elinkeinonharjoittajat ovat ryhtyneet enenevässä määrin käyttämään hyväksi sosiaalista mediaa tuotteidensa ja palveluidensa markkinoinnissa. Suosittuja markkinointialustoja ovat verkkoyhteisöistä esimerkiksi Facebook, hakukoneista Google sekä blogeista muun muassa muoti- ja ruokablogit. Erityisesti Facebookissa on viimeaikoina noussut suosioon arpajaiset, joissa mainostaja arpoo mainoksen tykkääjien...

Valtiovarainministeriö on luonnoksessaan hallituksen esityksestä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ehdottanut, että lakiin lisätään korkovähennysrajoitus. Ehdotuksen mukaan rajoitus koskee ns. nettokorkomenoa, joka on yhtiön korkotulojen ja korkomenojen välinen ero. Nettokorkomenot eivät ehdotuksen mukaan ole vähennyskelpoisia siltä osin kuin ne ylittävät 30 prosenttia yhtiön tuloksesta ennen...