Yleinen

Karoliina Kaihlanen aloitti lakimiehenä toimistossamme 2.9.2015. Karoliina on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta 2015, minkä lisäksi hän on suorittanut EU-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden opintoja opiskelijavaihdossa Tšekissä Masaryk Universityssa. Ennen liittymistään toimistomme riveihin Karoliina on hankkinut kokemusta työskentelemällä erityisesti rakennusjuridiikkaan erikoistuneessa Helsinkiläisessä asianajotoimistossa....

Olemme muuttaneet uusiin toimistotiloihin Pietarissa. Uusi Pietarin toimistomme sijaitsee osoitteessa: Moika 58, lit. A, No. 408 190 000 Pietari Venäjä Toimisto on aivan kaupungin ytimessä vain muutaman sadan metrin päässä nevskij prospektistä. Lähimmät metroasemat ovat Admiraltejskajan ja Nevskij Prospektin metroasemat. ...

Venäjän presidentti Vladimir Putin on tänään allekirjoittanut asetuksen ”tietyistä taloudellisista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on varmistaa Venäjän Federaation turvallisuus”. Asetus, joka astui voimaan heti allekirjoitushetkenä, kieltää sellaiset kansainväliset transaktiot, jotka koskevat maataloustuotteiden ja raaka-aineiden sekä elintarvikkeiden maahantuontia sellaisista valtioista, jotka ovat asettaneet tai yhtyneet taloudellisiin pakotteisiin venäläisiä...

Suomen verolainsäädäntöön on vuodenvaihteessa tehty muutoksia osakeyhtiöiden varojenjaon verotukseen liittyen. Tuloverolain uusissa säännöksissä 33a.3 §, 33b.6 § ja 45a §:ssä lähtökohtaisesti kaikki osakeyhtiöiden vapaan oman pääoman rahastoista tapahtuva varojenjako pidetään osinkona osakkeenomistajan tuloverotuksessa. Kyseisten uusien verosäännöksien tavoitteena on estää osinkoveron mahdollista kiertämistä. Tuloverolain uusia säännöksiä...

Uusi tiedonantovelvollisuus urakoista rakennusalalla astuu voimaan 1.7.2014. Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot urakoista tulee luovuttaa verottajalle tasaisin väliajoin. Uuden tiedonantomenettelyn on tarkoitus tehostaa harmaan talouden torjuntaa rakennusalalla vahvistamalla valvontaa. Uusista velvoitteista säädetään verotusmenettelylaissa ja työturvallisuuslaissa. Velvollisuus luovuttaa verottajalle tietoja rakennusurakasta on rakentamispalvelun tilaajalla, jos urakkasopimuksen arvo ilman...

Uusi tiedonantovelvollisuus työntekijöistä rakennusalalla astuu voimaan 1.7.2014. Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot työntekijöistä tulee luovuttaa verottajalle tasaisin väliajoin. Uuden tiedonantomenettelyn on tarkoitus tehostaa harmaan talouden torjuntaa rakennusalalla vahvistamalla valvontaa. Uusista velvoitteista säädetään verotusmenettelylaissa ja työturvallisuuslaissa. Velvollisuus luovuttaa verottajalle tietoja rakennustyömaalla toimivista työntekijöistä on yhteisen rakennustyömaan pääurakoitsijalla tai...

Yleinen tapa harjoittaa liiketoimintaa toisessa maassa tai toisella maantieteellisellä alueella on niin kutsuttujen agenttien ja jälleenmyyjien kautta. Solmimalla agenttisopimuksen (kutsutaan myös edustussopimukseksi) tai jälleenmyyntisopimuksen (kutsutaan myös jakelusopimukseksi) voidaan helposti harjoittaa kauppaa toisessa maassa ilman, että itse tarvitsee esimerkiksi avata myyntikonttoria kyseiseen maahan. Jälleenmyynti- ja...

Työsuhde voi päättyä eri tavalla: yleensä määräaikainen työsuhde päättyy määräajan päättyessä tai sovitun työn tultua tehdyksi ja vakituinen työsuhde irtisanomisella. Sekä määräaikainen että vakituinen työsuhde voi myös päättyä työsopimuksen purkamiseen. Koeaika Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon koeajasta, jona aikana työantaja voi mm. selvittää, onko työntekijä tarpeeksi...

Alla muutamia perusasioita ja vinkkejä Venäjän kauppaan liittyvistä toimitussopimuksista. Sopimuksen aihe Toimitussopimuksessa tulisi aina tarkkaan määritellä mitä tavaraa sopimus koskee sekä kuinka paljon ja minkä laatuista tavaraa toimittajan tulee toimittaa. Yksityiskohtaiset laatumääräykset ja teknilliset spesifikaatiot voidaan lisätä sopimukseen sopimusliitteellä. Jos tarkoituksena on sopia pidempiaikaisesta yhteistyöstä ja jatkuvista toimituksista,...

Valtiovarainministeriö on tänään julkistanut valtioneuvoston valtiontalouden kehyspäätöksen vuosille 2014 - 2017. Yhteenvetona kehyspäätös muokkaisi verotusta seuraavasti: Yhteisövero laskisi 24,5 prosentista 20 prosenttiin vuoden 2014 alusta Julkisesti noteeratuista yhtiöistä saadut osingot tulisivat kokonaan veronalaisiksi vuoden 2014 alusta Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saadut osingot verotettaisiin ensi vuoden...